logo

hofitech@hofitech.com+421-905-140-109

 

Etický kódex spoločnosti HOFITECH

 

1. Záväzok k Udržateľnosti

Naša spoločnosť vníma udržateľnosť ako základný pilier všetkých svojich činností. Všetky projekty, výrobky a služby sú navrhnuté s cieľom minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a maximálne využiť obnoviteľné zdroje. Tento záväzok sa prejavuje vo vývoji inovatívnych technológií, ktoré prispievajú k ochrane a regenerácii prírodného prostredia.

2. Inovácia a Integrita v Technológii

Inovácia je kľúčom k našemu úspechu. Zaväzujeme sa k vývoju technológií, ktoré sú nielen inovatívne, ale aj etické a transparentné. Naším cieľom je prinášať riešenia, ktoré prinášajú dlhodobý prínos pre spoločnosť, zatiaľ čo dodržiavame najvyššie štandardy vedeckej integritý.

3. Etika v Podnikaní

Dodržiavanie najvyšších etických štandardov je pre nás prioritou vo všetkých obchodných transakciách a vzťahoch. Otvorene a čestne riešime konflikty záujmov a zaväzujeme sa k čestnosti, transparentnosti a spravodlivosti vo všetkých našich podnikateľských aktivitách.

4. Zodpovednosť voči Zainteresovaným Stranám

Považujeme za dôležité byť zodpovední voči všetkým našim zainteresovaným stranám – od zákazníkov a zamestnancov až po investory a komunity. Sme zaviazaní k transparentnej komunikácii, aktívnemu počúvaniu ich potrieb a reagovaniu na ich obavy s cieľom budovať dlhodobé, zmysluplné vzťahy.

5. Rešpektovanie Práv a Rovnosť

Zaručujeme, že všetci naši zamestnanci majú rovnaké príležitosti a sú spravodlivo zaobchádzaní. Rešpektujeme ľudské práva a zaväzujeme sa k vytváraniu inkluzívneho pracovného prostredia, kde nie je miesto pre diskrimináciu, obťažovanie alebo iné formy neprimeraného správania.

6. Bezpečnosť a Zdravie

Na prvom mieste je pre nás bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov, ako aj ochrana komunít a životného prostredia. Implementujeme prísne bezpečnostné a zdravotné protokoly a neustále pracujeme na zlepšovaní našich praxí, aby sme zaistili bezpečné a zdravé pracovné podmienky.

7. Ochrana Dát a Súkromia

V súčasnej digitálnej dobe je ochrana osobných a firemných dát kriticky dôležitá. Zaväzujeme sa k ochrane dát našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov a dodržiavaniu všetkých relevantných predpisov a zákonov týkajúcich sa ochrany dát a súkromia.

8. Spoločenská Zodpovednosť

Ako spoločnosť vnímame našu rolu v širšom spoločenskom a environmentálnom kontexte. Sme odhodlaní prispievať k pozitívnym zmenám prostredníctvom podpory komunitných projektov a iniciatív, ktoré súladia s našimi hodnotami a záväzkami.

9. Udržateľný Rozvoj

Neustále hľadáme nové spôsoby, ako zlepšiť efektivitu našich operácií a znížiť našu environmentálnu stopu. Naším cieľom je podporovať udržateľný rozvoj v každom aspekte našej činnosti, aby sme prispievali k lepšiemu a udržateľnejšiemu svetu.

10. Transparentnosť a Zodpovednosť

Zaväzujeme sa k úplnej transparentnosti v našich environmentálnych, sociálnych a správnych reportoch. Akceptujeme plnú zodpovednosť za naše rozhodnutia a ich dopady na spoločnosť a životné prostredie. Našou prioritou je nielen dosahovať obchodné úspechy, ale aj byť vzorom v oblasti etiky a udržateľnosti.

Tento rozšírený etický kódex odráža naše hlboké záväzky a hodnoty. Považujeme ho za základ našej firemnej kultúry a vedenia, a súčasne za základný kameň našich budúcich úspechov.Bethlen Gábor Alap

© Všetky práva vyhradené - www.hofitech.sk

Webdesign

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM